Dlaczego GSU nie zastąpi GAP?

Dlaczego GSU nie zastąpi GAP​

Czym jest GSU ?

Czym jest GSU ?

Gwarantowana Suma Ubezpieczenia nie zastąpi ubezpieczenia GAP.  

GSU to nie jest GAP

Wraz z rosnącą popularnością ubezpieczenia Gap część podstawowych zakładów ubezpieczeń wprowadziło do swojej oferty, dodatkową opcję do polisy Auto Casco, jaką jest utrzymanie Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia tzw. GSU. Opcja ta pozwala utrzymać wartość pojazdu tylko przez okres jednego roku na okoliczność wystąpienia szkody całkowitej. 


GSU nie zapewnia wartości pierwotnej tak jak GAP

Wartość pojazdu w ramach opcji GSU rokrocznie ulega aktualizacji do wartości rynkowej! Oznacza to, że nie ma możliwości utrzymania pierwotnej wartości auta w drugim czy trzecim roku. GSU nie zapewnia takiej gwarancji finansowego zabezpieczenia, jaką zyskamy wybierając ubezpieczenie Gap.

Ponadto warto pamiętać że w przypadku GSU likwidacja szkody odbywa się w ramach tego samego ubezpieczyciela (polisa AC), który w ramach własnej wyceny decyduje o uznaniu szkody całkowitej. Kiedy jest możliwość naprawy samochodu ta opcja może być korzystniejsza dla ubezpieczyciela niż uznanie szkody całkowitej i wypłata odszkodowania razem z GSU.

GAP jest ubezpieczeniem niezależnym i jest wypłacane zawsze w momencie uznania szkody całkowitej przez ubezpieczyciela AC.

Symulacja likwidacji szkody GSU

Wartość pojazdu nowego:

Wartość pojazdu: 94 000 zł 
Z polisy AC po 12 miesiącach: 76 000 zł. 
Opcja GSU: 76 000 zł.

Szkoda ma miejsce w 23 miesiącu użytkowania pojazdu.
Wartość pojazdu na dzień szkody całkowitej: 64 000 zł. 
Dopłata w ramach opcji GSU, tylko 12 000 zł.

Suma wypłat wynosi: 64 000 zł + 12 000 zł = 76 000 zł. 

Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością GSU w drugim roku. Dodatkowo każda szkoda likwidowana z ubezpieczenia AC w okresie obowiązywania GSU podniesie składkę za wykupienie tej opcji w następnym roku!

Symulacja likwidacji szkody GAP

Wartość pojazdu nowego: 

Wartość pojazdu 94 000 zł.  
Z polisy AC po 12 miesiącach: 76 000 zł.
Ubezpieczenie Gap: 94 000 zł. 

Szkoda ma miejsce w 23 miesiącu użytkowania pojazdu. 
Wartość pojazdu na dzień szkody całkowitej: 64 000 zł. 
Odszkodowanie w ramach opcji Gap, aż 30 000 zł.
Suma wypłat wynosi: 64 000 zł + 30 000 zł = 94 000 zł. 

Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością fakturową nowego pojazdu.